Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder, husholdningstype og fylke pr. 1. januar 2011
  I alt Enfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger
  I alt Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år) Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) I alt Med små barn (yngste barn 0-5 år) Med store barn (yngste barn 6-17
Hele landet  627 014  597 346  226 583  246 438 33 541 90 784 29 668 17 073 12 595
                   
10 Vest-Agder 22 475 21 535 8 273 9 143 1 201 2 918  940  539  401
1001 Kristiansand 10 650 10 276 3 959 4 233  592 1 492  374  204  170
1002 Mandal 1 996 1 908  750  783  102  273 88 51 37
1003 Farsund 1 165 1 110  391  529 61  129 55 36 19
1004 Flekkefjord 1 097 1 036  403  451 42  140 61 39 22
1014 Vennesla 1 834 1 726  657  741  102  226  108 59 49
1017 Songdalen  873  830  308  359 50  113 43 20 23
1018 Søgne 1 490 1 437  566  608 87  176 53 30 23
1021 Marnardal  277  261  110  122 5 24 16 11 5
1026 Åseral  119  107 30 62 1 14 12 8 4
1027 Audnedal  217  206 79  101 7 19 11 7 4
1029 Lindesnes  582  559  214  245 35 65 23 16 7
1032 Lyngdal 1 036  996  397  423 63  113 40 24 16
1034 Hægebostad  195  185 75 86 10 14 10 6 4
1037 Kvinesdal  726  688  253  306 31 98 38 24 14
1046 Sirdal  218  210 81 94 13 22 8 4 4
1  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller