Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform og kommune. 1. januar 2011. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par1 Samboerpar
I alt Uten barn2 Med barn2 I alt Uten barn2 Med barn2
Hele landet 1 108 964 76,1 45,2 30,9 23,9 10,4 13,5
10 Vest-Agder 39 400 83,2 46,4 36,8 16,8 7,8 9,0
1001 Kristiansand 18 319 82,0 44,8 37,2 18,0 9,1 8,8
1002 Mandal 3 460 81,5 46,4 35,1 18,4 7,6 10,8
1003 Farsund 2 251 85,0 51,0 34,1 14,9 6,7 8,2
1004 Flekkefjord 2 120 85,1 52,0 33,1 14,8 5,9 8,9
1014 Vennesla 3 137 83,5 46,3 37,2 16,5 6,9 9,6
1017 Songdalen 1 392 81,5 43,1 38,4 18,4 7,2 11,2
1018 Søgne 2 546 83,9 45,6 38,3 16,1 6,9 9,2
1021 Marnardal  529 84,1 47,8 36,3 15,9 5,9 10,0
1026 Åseral  182 90,1 39,0 51,1 9,9 3,8 6,0
1027 Audnedal  390 92,1 47,9 44,1 7,9 3,6 4,4
1029 Lindesnes 1 137 86,2 52,2 33,9 13,8 5,9 7,9
1032 Lyngdal 1 829 86,1 47,2 38,9 13,9 6,2 7,7
1034 Hægebostad  373 91,7 49,1 42,6 8,3 5,6 2,7
1037 Kvinesdal 1 339 84,2 49,4 34,8 15,8 7,2 8,7
1046 Sirdal  396 83,6 50,3 33,3 16,4 3,8 12,6
1  Inkluderer registrerte partnere.
2  I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor ved gruppering av par. Par som har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som par uten barn.

Standardtegn i tabeller