Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år sortert etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2011
  I alt Gutter Jenter
Møre og Romsdal i alt1 3 940 2 093 1 847
Polen  683  377  306
Tyskland  371  201  170
Sri Lanka  260  141  119
Irak  200  103 97
Somalia  199  100 99
Bosnia-Hercegovina  172 86 86
Thailand  139 69 70
Nederland  133 89 44
Litauen  123 65 58
Russland  112 59 53
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller