Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1, etter verdensregion, kjønn og bostedskommune. 1. januar 2011
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  571 362  543 012  503 015  478 674 2 828 2 755 16 316 15 222 4 212 4 014 44 532 41 878  459  469
15 Møre og Romsdal 29 754 28 329 27 661 26 482  100 77  767  638  292  258  922  864 12 10
1502 Molde 2 832 2 712 2 644 2 566 10 8 64 39 19 21 94 77 1 1
1504 Ålesund 5 132 4 824 4 797 4 511 21 19  121  112 25 14  166  166 2 2
1505 Kristiansund 2 622 2 449 2 380 2 246 6 5 74 52 25 20  136  123 1 3
1511 Vanylven  373  326  362  313 - - 5 4 3 7 3 2 - -
1514 Sande  300  239  269  214 - 2 13 16 13 4 5 3 - -
1515 Herøy 1 035  994  968  946 9 5 21 17 2 - 34 26 1 -
1516 Ulstein  989  968  892  896 6 2 30 23 13 7 47 40 1 -
1517 Hareid  606  561  515  491 1 1 36 29 2 1 49 39 3 -
1519 Volda 1 051 1 006  984  949 2 2 18 17 7 6 38 32 2 -
1520 Ørsta 1 222 1 185 1 147 1 115 4 3 25 18 6 9 40 40 - -
1523 Ørskog  249  217  221  199 3 1 15 8 5 1 5 8 - -
1524 Norddal  206  222  188  203 - - 4 5 8 13 6 1 - -
1525 Stranda  502  500  457  457 2 - 26 26 5 5 12 12 - -
1526 Stordal  115  141 94  119 2 - 7 9 11 8 1 5 - -
1528 Sykkylven  920  932  840  853 3 2 34 22 11 16 31 38 1 1
1529 Skodje  527  536  496  504 5 3 11 8 7 11 8 10 - -
1531 Sula 1 070  993 1 009  948 1 3 20 26 12 5 28 11 - -
1532 Giske  954  932  912  876 1 1 19 19 9 11 13 25 - -
1534 Haram 1 017  999  906  887 3 2 59 56 14 6 35 48 - -
1535 Vestnes  749  706  710  661 8 8 19 18 6 5 6 14 - -
1539 Rauma  819  767  773  722 5 4 11 8 19 18 11 15 - -
1543 Nesset  319  317  316  308 - - - 2 2 3 1 2 - 2
1545 Midsund  258  231  233  210 - 1 14 8 4 3 7 9 - -
1546 Sandøy  166  132  140  113 - - 15 13 8 6 3 - - -
1547 Aukra  390  400  355  372 1 - 15 16 2 3 17 9 - -
1548 Fræna 1 131 1 096 1 082 1 054 5 1 27 19 6 6 11 15 - 1
1551 Eide  450  442  437  425 - - 8 7 2 2 3 8 - -
1554 Averøy  652  607  615  573 - 1 23 14 8 11 6 8 - -
1557 Gjemnes  301  283  279  264 - - 1 3 8 5 13 11 - -
1560 Tingvoll  335  296  297  277 1 2 5 1 12 8 20 8 - -
1563 Sunndal  802  728  736  666 - - 9 9 2 10 55 43 - -
1566 Surnadal  688  641  674  628 - - 3 2 4 1 7 10 - -
1567 Rindal  242  222  242  222 - - - - - - - - - -
1571 Halsa  159  161  150  159 - - 3 1 1 1 5 - - -
1573 Smøla  208  211  193  202 1 1 5 2 7 6 2 - - -
1576 Aure  363  353  348  333 - - 7 9 4 5 4 6 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller