Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1, etter verdensregion, kjønn og bostedskommune. 1. januar 2011
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  571 362  543 012  503 015  478 674 2 828 2 755 16 316 15 222 4 212 4 014 44 532 41 878  459  469
10 Vest-Agder 21 146 20 496 18 850 18 320 75 93  710  665  193  188 1 301 1 218 17 12
1001 Kristiansand 9 798 9 458 8 425 8 147 44 50  363  333 47 58  911  862 8 8
1002 Mandal 1 883 1 748 1 735 1 620 4 6 50 38 20 14 73 70 1 -
1003 Farsund 1 128 1 138 1 048 1 074 3 4 28 30 15 13 32 17 2 -
1004 Flekkefjord 1 067  985  943  890 3 4 47 43 25 15 48 33 1 -
1014 Vennesla 1 671 1 660 1 547 1 555 9 6 42 29 16 14 54 56 3 -
1017 Songdalen  795  782  697  683 6 7 29 32 11 15 50 43 2 2
1018 Søgne 1 417 1 404 1 328 1 313 1 7 40 33 10 9 38 41 - 1
1021 Marnardal  277  284  253  259 - - 17 18 3 2 4 5 - -
1026 Åseral  128  124  115  115 - - - - 4 4 9 5 - -
1027 Audnedal  208  237  201  225 - 2 4 6 3 4 - - - -
1029 Lindesnes  564  562  523  515 1 1 15 20 9 7 16 18 - 1
1032 Lyngdal 1 063 1 032  976  935 - 5 55 58 9 14 23 20 - -
1034 Hægebostad  220  194  205  181 1 - 3 4 - 1 11 8 - -
1037 Kvinesdal  715  675  658  618 3 1 7 11 18 11 29 34 - -
1046 Sirdal  212  213  196  190 - - 10 10 3 7 3 6 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller