Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år, etter innvandringskategori og bostedskommune. 1. januar 2011
á I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med Ún norskfødt forelder Norskfødte med Ún utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 114 374  858 221 53 874 78 811 10 180  102 031 11 257
15 Møre og Romsdal 58 083 49 187 2 457 1 483  435 3 938  583
1502 Molde 5 544 4 745  193  141 45  355 65
1504 Ålesund 9 956 8 322  347  301 75  779  132
1505 Kristiansund 5 071 4 197  278  167 41  342 46
1511 Vanylven  699  621 19 5 2 45 7
1514 Sande  539  440 44 12 7 32 4
1515 Herøy 2 029 1 721 82 33 16  150 27
1516 Ulstein 1 957 1 624 86 83 10  142 12
1517 Hareid 1 167  887 81 80 9 98 12
1519 Volda 2 057 1 757 83 41 18  136 22
1520 Ørsta 2 407 2 107  102 43 15  115 25
1523 Ørskog  466  375 26 20 5 33 7
1524 Norddal  428  340 26 11 1 44 6
1525 Stranda 1 002  845 48 40 5 57 7
1526 Stordal  256  191 30 13 - 19 3
1528 Sykkylven 1 852 1 534 84 75 11  131 17
1529 Skodje 1 063  906 30 33 10 74 10
1531 Sula 2 063 1 752 64 42 15  172 18
1532 Giske 1 886 1 609 71 27 14  153 12
1534 Haram 2 016 1 616  130 93 19  142 16
1535 Vestnes 1 455 1 232 57 27 13  109 17
1539 Rauma 1 586 1 369 75 16 13 98 15
1543 Nesset  636  583 10 2 1 36 4
1545 Midsund  489  406 37 9 7 25 5
1546 Sandøy  298  222 34 11 4 25 2
1547 Aukra  790  656 44 19 5 56 10
1548 Fræna 2 227 1 943 66 25 15  162 16
1551 Eide  892  821 27 3 7 32 2
1554 Averøy 1 259 1 087 48 23 17 74 10
1557 Gjemnes  584  521 25 16 2 19 1
1560 Tingvoll  631  526 40 17 7 32 9
1563 Sunndal 1 530 1 288 95 33 6 91 17
1566 Surnadal 1 329 1 215 17 10 11 65 11
1567 Rindal  464  451 - - - 8 5
1571 Halsa  320  287 11 - - 18 4
1573 Smøla  419  371 17 7 5 19 -
1576 Aure  716  620 30 5 4 50 7
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller