Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1, etter kommune. 2008
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldere 0-17 år Av dette Alle aldere 0-17 år Av dette 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 66 961 12 164 5 230 6 934 23 615 3 547 1 665 1 882 8 617 3 565 5 052
10 Vest-Agder 2 134  507  202  305  598 70 37 33  437  165  272
1001 Kristiansand 1 103  236  102  134  350 28 15 13  208 87  121
1002 Mandal  146 23 8 15 70 10 6 4 13 2 11
1003 Farsund  121 39 14 25 18 1 1 - 38 13 25
1004 Flekkefjord 88 24 11 13 18 3 1 2 21 10 11
1014 Vennesla  101 17 10 7 44 12 4 8 5 6 -1
1017 Songdalen 41 10 6 4 5 - - - 10 6 4
1018 Søgne  145 37 14 23 33 3 1 2 34 13 21
1021 Marnardal 53 17 11 6 5 - - - 17 11 6
1026 Åseral 18 7 2 5 1 - - - 7 2 5
1027 Audnedal 19 3 1 2 2 - - - 3 1 2
1029 Lindesnes 54 10 1 9 12 3 1 2 7 - 7
1032 Lyngdal  128 53 12 41 24 4 4 - 49 8 41
1034 Hægebostad 33 3 3 - 1 - - - 3 3 -
1037 Kvinesdal 58 19 4 15 11 4 3 1 15 1 14
1046 Sirdal 26 9 3 6 4 2 1 1 7 2 5
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller