Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1, etter fylke. 2008
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldere 0-17 år Av dette Alle aldere 0-17 år Av dette 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 66 961 12 164 5 230 6 934 23 615 3 547 1 665 1 882 8 617 3 565 5 052
01 Østfold 2 774  554  232  322 1 151  169 79 90  385  153  232
02 Akershus 7 208 1 375  613  762 3 118  549  244  305  826  369  457
03 Oslo 16 617 2 037  916 1 121 6 594  923  493  430 1 114  423  691
04 Hedmark 1 375  326  114  212  465 72 22 50  254 92  162
05 Oppland 1 584  367  152  215  422 66 23 43  301  129  172
06 Buskerud 3 007  607  259  348 1 183  174 84 90  433  175  258
07 Vestfold 2 707  535  204  331  860  115 45 70  420  159  261
08 Telemark 1 381  287  120  167  525 92 35 57  195 85  110
09 Aust-Agder 1 220  319  137  182  316 58 24 34  261  113  148
10 Vest-Agder 2 134  507  202  305  598 70 37 33  437  165  272
11 Rogaland 7 222 1 333  619  714 2 349  414  177  237  919  442  477
12 Hordaland 5 961 1 130  522  608 1 660  237  114  123  893  408  485
14 Sogn og Fjordane 1 217  305  121  184  255 38 14 24  267  107  160
15 Møre og Romsdal 2 952  610  277  333  672  128 66 62  482  211  271
16 Sør-Trøndelag 3 745  538  256  282 1 721  186 79  107  352  177  175
17 Nord-Trøndelag  937  265  103  162  276 43 20 23  222 83  139
18 Nordland 2 124  499  167  332  563 71 33 38  428  134  294
19 Troms Romsa 1 791  378  126  252  636  100 55 45  278 71  207
20 Finnmark Finnmárku 1 005  192 90  102  251 42 21 21  150 69 81
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller