Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger, etter alder og kommune1. 2010
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  214 685 41 103 21 046 20 057  214 685 41 103 21 046 20 057 - - -
10 Vest-Agder 7 157 1 480  772  708 7 231 1 466  717  749 14 55 -41
1001 Kristiansand 3 386  544  295  249 3 292  554  320  234 -10 -25 15
1002 Mandal  671  159 71 88  570  113 46 67 46 25 21
1003 Farsund  247 58 33 25  360 99 37 62 -41 -4 -37
1004 Flekkefjord  200 46 19 27  289 59 24 35 -13 -5 -8
1014 Vennesla  604  131 70 61  549  111 53 58 20 17 3
1017 Songdalen  390  105 51 54  417  105 44 61 - 7 -7
1018 Søgne  664  171 95 76  618  132 61 71 39 34 5
1021 Marnardal  119 35 15 20  142 39 14 25 -4 1 -5
1026 Åseral 21 3 1 2 24 3 2 1 - -1 1
1027 Audnedal 56 13 7 6 64 12 6 6 1 1 -
1029 Lindesnes  281 68 36 32  270 71 33 38 -3 3 -6
1032 Lyngdal  271 79 37 42  303 89 41 48 -10 -4 -6
1034 Hægebostad 52 16 14 2 48 12 4 8 4 10 -6
1037 Kvinesdal  139 35 18 17  196 45 23 22 -10 -5 -5
1046 Sirdal 56 17 10 7 89 22 9 13 -5 1 -6
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller