Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
1 Personer 0-17 år, etter kommune og bostedsstrøk. 1. januar 2009
  Alder
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet        
tettbygd strøk  287 220  335 095  146 920 99 116
spredtbygd strøk 69 583 92 158 42 379 29 020
uspesifisert strøk  648  757  365  220
10 Vest-Agder        
tettbygd strøk 10 271 12 733 5 623 3 844
spredtbygd strøk 2 650 3 402 1 580 1 096
uspesifisert strøk 24 25 7 4
1001 Kristiansand        
tettbygd strøk 5 888 7 062 3 207 2 195
spredtbygd strøk  219  261  123 88
uspesifisert strøk - - - -
1002 Mandal        
tettbygd strøk  827 1 038  448  313
spredtbygd strøk  337  328  150  100
uspesifisert strøk - - - -
1003 Farsund        
tettbygd strøk  431  601  266  183
spredtbygd strøk  231  364  139  100
uspesifisert strøk : 6 : :
1004 Flekkefjord        
tettbygd strøk  480  600  278  173
spredtbygd strøk  169  189 96 78
uspesifisert strøk : - - -
1014 Vennesla        
tettbygd strøk  750  995  421  284
spredtbygd strøk  235  295  163  107
uspesifisert strøk 5 5 : -
1017 Songdalen        
tettbygd strøk  288  388  176  105
spredtbygd strøk  152  215  116 82
uspesifisert strøk - - - :
1018 Søgne        
tettbygd strøk  784 1 007  397  283
spredtbygd strøk 92  147 61 50
uspesifisert strøk - - - -
1021 Marnardal        
tettbygd strøk 20 34 15 6
spredtbygd strøk  151  188 92 78
uspesifisert strøk - - - -
1026 Åseral        
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk 66  111 52 28
uspesifisert strøk - - - -
1027 Audnedal        
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk  127  180 75 47
uspesifisert strøk - : - -
1029 Lindesnes        
tettbygd strøk  161  230 68 55
spredtbygd strøk  189  226  112 84
uspesifisert strøk - - - -
1032 Lyngdal        
tettbygd strøk  417  485  203  151
spredtbygd strøk  255  328  137 95
uspesifisert strøk 6 3 : -
1034 Hægebostad        
tettbygd strøk - - - -
spredtbygd strøk  132  167 77 37
uspesifisert strøk - : : -
1037 Kvinesdal        
tettbygd strøk  172  234  122 78
spredtbygd strøk  241  298  137 99
uspesifisert strøk : 4 - -
1046 Sirdal        
tettbygd strøk 53 59 22 18
spredtbygd strøk 54  105 50 23
uspesifisert strøk 8 4 3 -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller