Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år, etter kommune, alder og kjønn. 1. januar 2011
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
Hele landet 1 114 374  368 576  424 638  192 810  128 350
Gutter  571 362  188 971  217 013 99 278 66 100
Jenter  543 012  179 605  207 625 93 532 62 250
10 Vest-Agder 41 642 13 644 15 669 7 443 4 886
Gutter 21 146 6 895 7 946 3 788 2 517
Jenter 20 496 6 749 7 723 3 655 2 369
1001 Kristiansand 19 256 6 435 7 091 3 469 2 261
Gutter 9 798 3 284 3 623 1 732 1 159
Jenter 9 458 3 151 3 468 1 737 1 102
1002 Mandal 3 631 1 218 1 385  608  420
Gutter 1 883  615  727  337  204
Jenter 1 748  603  658  271  216
1003 Farsund 2 266  678  890  433  265
Gutter 1 128  343  445  208  132
Jenter 1 138  335  445  225  133
1004 Flekkefjord 2 052  668  744  378  262
Gutter 1 067  340  398  191  138
Jenter  985  328  346  187  124
1014 Vennesla 3 331 1 109 1 241  591  390
Gutter 1 671  550  632  298  191
Jenter 1 660  559  609  293  199
1017 Songdalen 1 577  501  588  300  188
Gutter  795  246  300  162 87
Jenter  782  255  288  138  101
1018 Søgne 2 821  921 1 102  481  317
Gutter 1 417  445  547  259  166
Jenter 1 404  476  555  222  151
1021 Marnardal  561  172  208  111 70
Gutter  277 88 99 50 40
Jenter  284 84  109 61 30
1026 Åseral  252 61  106 46 39
Gutter  128 32 54 22 20
Jenter  124 29 52 24 19
1027 Audnedal  445  133  183 86 43
Gutter  208 69 88 31 20
Jenter  237 64 95 55 23
1029 Lindesnes 1 126  373  431  207  115
Gutter  564  187  210  105 62
Jenter  562  186  221  102 53
1032 Lyngdal 2 095  687  824  348  236
Gutter 1 063  355  390  187  131
Jenter 1 032  332  434  161  105
1034 Hægebostad  414  125  158 76 55
Gutter  220 62 82 40 36
Jenter  194 63 76 36 19
1037 Kvinesdal 1 390  431  545  235  179
Gutter  715  215  266  131  103
Jenter  675  216  279  104 76
1046 Sirdal  425  132  173 74 46
Gutter  212 64 85 35 28
Jenter  213 68 88 39 18
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller