Statistisk sentralbyrå

1 Årsverk i barnevernstjenesten pr. 31. desember, etter kommune. 2010
Fylke I alt Ledige stillinger Ansatte pr. 1 000 innbyggere 0-17 år
I alt Sosionomer Barnevernpedagoger Annen høyskole-/universitetsutdanning Kontor-/merkantil utdanning Annen utdanning/ufaglært
Hele landet 3 525,8 1 148,8 1 660,2  375,9  255,9 84,9 94,0 3,2
                 
Vest-Agder  140,4 84,4 33,2 11,0 11,0 0,8 0,0 3,4
1001 Kristiansand 77,2 50,0 16,0 5,0 6,2 0,0 0,0 4,0
1002 Mandal 10,4 3,0 4,8 2,0 0,6 0,0 0,0 2,9
1003 Farsund 6,1 2,8 3,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,7
1004 Flekkefjord 5,4 4,1 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 2,6
1014 Vennesla 11,6 7,0 0,8 1,0 2,0 0,8 0,0 3,5
1017 Songdalen 5,0 3,0 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2
1018 Søgne 6,1 3,1 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2
1021 Marnardal 1,7 1,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 3,1
1026 Åseral 0,8 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 3,0
1027 Audnedal 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,4
1029 Lindesnes 3,3 2,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9
1032 Lyngdal 5,4 4,1 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,6
1034 Hægebostad 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,6
1037 Kvinesdal 3,6 1,4 1,0 1,0 0,2 0,0 0,0 2,6
1046 Sirdal 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller