Statistisk sentralbyrå

1 Barn med barnevernstiltak i løpet av året og på slutten av året, etter tiltak og kommune. 2010
Kommune I løpet av året På slutten av året Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-17 år
I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak I alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak
Hele landet 49 781 8 073 41 708 37 296 6 980 30 316 30,4
               
Vest-Agder i alt 1 862  343 1 519 1 360  294 1 066 30,4
1001 Kristiansand  893  163  730  673  137  536 32,2
1002 Mandal  173 23  150  127 20  107 33,0
1003 Farsund 76 18 58 48 17 31 19,4
1004 Flekkefjord 89 14 75 65 11 54 29,2
1014 Vennesla  201 41  160  149 34  115 41,7
1017 Songdalen 71 11 60 52 10 42 31,7
1018 Søgne 86 14 72 64 12 52 22,0
1021 Marnardal 27 2 25 16 0 16 25,0
1026 Åseral 14 2 12 11 2 9 43,7
1027 Audnedal 18 0 18 16 0 16 33,7
1029 Lindesnes 84 20 64 53 19 34 40,9
1032 Lyngdal 81 21 60 58 20 38 26,7
1034 Hægebostad 7 0 7 3 . . 7,2
1037 Kvinesdal 23 11 12 13 9 4 8,6
1046 Sirdal 19 3 16 12 3 9 28,2
Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller