Statistisk sentralbyrå

1 Gjennomsnittleg årsbetaling for fylke og bruttoinntekt
Fylke Årsbetaling, inkludert kostpengar og tilleggsutgifter
Eit barn, bruttoinntekt kr. To barn, bruttoinntekt kr.
Min 250000 375000 500000 Maks Min 250000 375000 500000 Maks
Heile landet                    
01.01.2008 19 224 24 923 26 574 26 919 26 931 32 684 42 257 45 021 45 575 45 596
01.01.2009 19 361 25 050 26 713 27 003 27 019 33 028 42 624 45 405 45 881 45 907
Pst. endring 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7
Møre og Romsdal                    
01.01.2008 27 092 27 162 27 162 27 162 27 162 46 109 46 233 46 233 46 233 46 233
01.01.2009 27 204 27 278 27 278 27 278 27 278 46 272 46 398 46 398 46 398 46 398
Pst. endring 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Standardtegn i tabeller