Statistisk sentralbyrå

1 Gjennomsnittleg årsbetaling for fylke og bruttoinntekt
Fylke Årsbetaling, inkludert kostpengar og tilleggsutgifter
Eit barn, bruttoinntekt kr. To barn, bruttoinntekt kr.
Min 250000 375000 500000 Maks Min 250000 375000 500000 Maks
Heile landet                    
01.01.2008 19 224 24 923 26 574 26 919 26 931 32 684 42 257 45 021 45 575 45 596
01.01.2009 19 361 25 050 26 713 27 003 27 019 33 028 42 624 45 405 45 881 45 907
Pst. endring 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7
Vest-Agder                    
01.01.2008 19 226 22 314 27 075 27 075 27 104 32 477 37 660 45 705 45 705 45 748
01.01.2009 19 351 22 124 26 873 26 873 26 887 33 243 37 941 45 980 45 980 46 002
Pst. endring 0,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,8 2,4 0,7 0,6 0,6 0,6

Standardtegn i tabeller