Statistisk sentralbyrå

1 Tilsette og årsverk i barnehagar, etter stilling og kommune. 2010
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Assistent Tospråklig assistent Adm/merkantilt personale1 Anna personale Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Heile landet 87 401 6 811 23 104 43 523 1 040 1 184 5 912 5 827 70 212
15 Møre og Romsdal 4 502  330 1 105 2 384 21 38  292  332 3 488
1502 Molde  396 28  103  207 0 2 25 31  326
1504 Ålesund  766 53  214  424 0 11 32 32  680
1505 Kristiansund  398 22  102  221 0 7 23 23  320
1511 Vanylven 54 5 11 28 0 2 1 7 35
1514 Sande 40 5 8 21 0 0 0 6 28
1515 Herøy  169 10 34 93 0 4 12 16  112
1516 Ulstein  169 10 42 95 2 1 7 12  123
1517 Hareid 76 5 18 42 2 0 7 2 58
1519 Volda  195 16 45 92 2 0 19 21  145
1520 Ørsta  203 13 57 96 0 0 18 19  152
1523 Ørskog 45 2 10 26 3 1 1 2 32
1524 Norddal 28 3 6 18 0 0 0 1 21
1525 Stranda 77 7 15 43 2 1 1 8 56
1526 Stordal 21 1 5 11 1 0 1 2 17
1528 Sykkylven  130 9 35 72 0 0 8 6  100
1529 Skodje 81 4 21 45 0 3 7 1 62
1531 Sula  151 9 44 79 2 0 14 3  122
1532 Giske  153 9 37 87 1 0 9 10  122
1534 Haram  154 12 37 90 0 0 8 7  122
1535 Vestnes 98 9 19 53 0 0 9 8 72
1539 Rauma  125 10 30 64 0 1 10 10 90
1543 Nesset 54 7 10 24 0 0 3 10 32
1545 Midsund 39 3 10 24 0 0 0 2 25
1546 Sandøy 22 1 7 14 0 0 0 0 18
1547 Aukra 68 4 14 37 0 2 8 3 54
1548 Fræna  166 9 36 81 1 1 18 20  121
1551 Eide 69 4 15 28 0 1 10 11 56
1554 Averøy 99 10 20 47 0 0 13 9 60
1557 Gjemnes 58 7 6 32 2 0 3 8 45
1560 Tingvoll 49 3 13 26 0 1 2 4 36
1563 Sunndal  110 9 35 51 2 0 13 0 85
1566 Surnadal  108 12 25 46 0 0 6 19 67
1567 Rindal 30 3 6 14 0 0 1 6 21
1571 Halsa 27 3 4 14 0 0 3 3 21
1573 Smøla 38 8 4 16 0 0 0 10 23
1576 Aure 36 5 7 23 1 0 0 0 32
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller