Statistisk sentralbyrå

1 Tilsette og årsverk i barnehagar, etter stilling og kommune. 2010
  Alle stillingar Styrar Pedagogisk leiar Assistent Tospråklig assistent Adm/merkantilt personale1 Anna personale Anna lønna hjelp Årsverk i alt
Heile landet 87 401 6 811 23 104 43 523 1 040 1 184 5 912 5 827 70 212
10 Vest-Agder 3 192  250  840 1 530 45 44  249  234 2 380
1001 Kristiansand 1 570  119  433  732 32 27  133 94 1 204
1002 Mandal  272 27 66  118 4 4 22 31  188
1003 Farsund  150 13 35 84 0 0 9 9  111
1004 Flekkefjord  144 12 40 75 0 0 3 14  108
1014 Vennesla  251 19 63  111 7 2 25 24  174
1017 Songdalen  116 9 30 57 0 3 12 5 91
1018 Søgne  190 12 51  102 0 1 13 11  140
1021 Marnardal 38 3 12 20 0 0 0 3 28
1026 Åseral 16 1 5 9 0 1 0 0 12
1027 Audnedal 32 2 10 17 0 0 0 3 23
1029 Lindesnes 94 8 18 50 1 1 5 11 64
1032 Lyngdal  163 14 43 77 1 4 14 10  119
1034 Hægebostad 23 2 7 14 0 0 0 0 18
1037 Kvinesdal 98 7 20 48 0 0 9 14 74
1046 Sirdal 35 2 7 16 0 1 4 5 26
1  Adm/merkantilt personale fra 2010.
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller