Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehagar frå språklege og kulturelle minoritetar, etter kommune. 2010
  Barn med barnehageplass fra språklege og kulturelle minoritetar Barn 0-5 år med innvandrarbakgrunn Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar i barnehage i høve til innvandrarbarn 0-5 år Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar med barnehageplass i høve til alle barn med barnehageplass
Heile landet 27 455 48 813 56,2 9,9
10 Vest-Agder  918 1 560 58,8 9,1
1001 Kristiansand  547  935 58,5 11,1
1002 Mandal 57  109 52,3 6,3
1003 Farsund 45 48 93,8 8,2
1004 Flekkefjord 43 73 58,9 9,3
1014 Vennesla 37 87 42,5 4,8
1017 Songdalen 40 63 63,5 11,8
1018 Søgne 40 66 60,6 6,4
1021 Marnardal 11 20 55,0 8,8
1026 Åseral 6 8 75,0 12,5
1027 Audnedal 4 10 40,0 4,4
1029 Lindesnes 20 38 52,6 7,0
1032 Lyngdal 35 48 72,9 6,7
1034 Hægebostad 4 12 33,3 4,7
1037 Kvinesdal 17 28 60,7 5,6
1046 Sirdal 12 15 80,0 12,4
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller