Statistisk sentralbyrå

1 Barn i barnehagar, etter alder og kommune. 2010
  I alt Alder Dekningsgrad
  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 1-5 år
Heile landet  276 976 2 602 44 327 54 352 57 736 59 346 58 137  476 89,2
10 Vest-Agder 10 110  118 1 511 1 953 2 141 2 214 2 150 23 87,4
1001 Kristiansand 4 908 63  781  975 1 007 1 066 1 005 11 90,1
1002 Mandal  907 11  126  154  208  195  212 1 86,8
1003 Farsund  547 6 78  108  112  111  131 1 92,5
1004 Flekkefjord  460 2 58 94 98 96  111 1 82,6
1014 Vennesla  768 6  116  132  164  172  177 1 83,1
1017 Songdalen  339 - 63 54 76 85 58 3 80,8
1018 Søgne  626 2 68  132  136  157  131 - 80,0
1021 Marnardal  125 6 14 24 25 26 30 - 80,4
1026 Åseral 48 - 8 9 8 10 12 1 92,2
1027 Audnedal 90 1 12 20 20 18 18 1 75,9
1029 Lindesnes  284 3 45 59 71 60 45 1 90,6
1032 Lyngdal  521 9 64  100  120  111  117 - 89,2
1034 Hægebostad 85 1 8 11 21 22 22 - 78,5
1037 Kvinesdal  305 4 50 64 61 63 62 1 85,2
1046 Sirdal 97 4 20 17 14 22 19 1 91,1
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller