Statistisk sentralbyrå

1 Barn 1-5 år i barnehagar, etter avtala opphaldstid pr. veke og kommune. 2010
  I alt Opphaldstid. Timar per veke
  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41- 
Heile landet  276 976  103  452 5 444 16 602 13 472  240 903
10 Vest-Agder 10 110 44 42  358 1 547 1 043 7 076
1001 Kristiansand 4 834 31 11 57  367  345 4 023
1002 Mandal  895 - - 21  179 93  602
1003 Farsund  540 - - 44  127 47  322
1004 Flekkefjord  457 - - 23 93 17  324
1014 Vennesla  761 - 1 29  199  111  421
1017 Songdalen  336 - - 10 31 39  256
1018 Søgne  624 - - 21 97 78  428
1021 Marnardal  119 - - 10 33 32 44
1026 Åseral 47 - 2 21 14 9 1
1027 Audnedal 88 - 6 7 7 - 68
1029 Lindesnes  280 - 3 22 84 55  116
1032 Lyngdal  512 - 1 43  163 77  228
1034 Hægebostad 84 1 4 6 2 4 67
1037 Kvinesdal  300 - - 23  112 67 98
1046 Sirdal 92 - 8 14 19 50 1
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller