Statistisk sentralbyrå

1 Barnehagar, barn og tilsette, etter kommune. 2010
  Barnehagar Tilsette Barn i barnehagar
  I alt Offentlige Private I alt Med godkjend førskolelærarutdanning I alt Dekningsgrad 1-5 år
Heile landet 6 569 3 038 3 531 87 338 28 008  276 370 89,2
10 Vest-Agder  259 82  177 3 192 1 112 10 087 87,4
1001 Kristiansand  132 33 99 1 570  584 4 897 90,1
1002 Mandal 23 3 20  272  102  906 86,8
1003 Farsund 12 3 9  150 51  546 92,5
1004 Flekkefjord 12 7 5  144 40  459 82,6
1014 Vennesla 16 3 13  251 82  767 83,1
1017 Songdalen 7 4 3  116 45  336 80,8
1018 Søgne 19 5 14  190 57  626 80,0
1021 Marnardal 3 3 - 38 15  125 80,4
1026 Åseral 1 1 - 16 6 47 92,2
1027 Audnedal 2 2 - 32 12 89 75,9
1029 Lindesnes 8 3 5 94 24  283 90,6
1032 Lyngdal 13 4 9  163 52  521 89,2
1034 Hægebostad 2 2 - 23 7 85 78,5
1037 Kvinesdal 7 7 - 98 25  304 85,2
1046 Sirdal 2 2 - 35 10 96 91,1
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller