Statistisk sentralbyrå

1 Personar på ordinære arbeidsmarknadstiltak, etter alder og bustadkommune. Ved utgangen av desember 2010
  Begge kjønn Menn Kvinner
  Alle aldre Alle aldre 19 år og under 20-24 år Alle aldre 19 år og under 20-24 år
Hele landet 15 183 7 746 1 340 1 813 7 437  854 1 106
15 Møre og Romsdal  591  316 84 61  275 50 38
1502 Molde 47 27 10 5 20 5 2
1504 Ålesund  110 63 20 11 47 13 3
1505 Kristiansund 66 41 6 7 25 3 2
1511 Vanylven 3 2 1 1 1 : :
1514 Sande 2 1 : 1 1 : :
1515 Herøy 26 7 2 1 19 4 2
1516 Ulstein 10 1 : : 9 : :
1517 Hareid 7 2 1 : 5 : 3
1519 Volda 10 8 3 : 2 : 1
1520 Ørsta 13 8 : 3 5 2 :
1523 Ørskog 4 1 : 1 3 2 :
1524 Norddal 3 1 : 1 2 : 2
1525 Stranda 2 1 : 1 1 : :
1526 Stordal 5 5 : : : : :
1528 Sykkylven 24 17 3 4 7 : 1
1529 Skodje 10 2 : : 8 2 3
1531 Sula 30 15 6 6 15 1 2
1532 Giske 15 8 : 2 7 4 :
1534 Haram 27 16 7 6 11 1 3
1535 Vestnes 44 20 6 3 24 5 2
1539 Rauma 12 7 1 1 5 : 1
1543 Nesset 13 8 4 1 5 : 1
1545 Midsund 5 1 : : 4 : 1
1546 Sandøy 2 1 1 : 1 : 1
1547 Aukra 1 1 : : : : :
1548 Fræna 8 4 3 : 4 : 1
1551 Eide 13 6 3 1 7 2 2
1554 Averøy 13 7 3 : 6 1 :
1557 Gjemnes 6 4 : 2 2 1 :
1560 Tingvoll 3 2 1 : 1 : 1
1563 Sunndal 25 16 : 1 9 : :
1566 Surnadal 7 2 1 : 5 1 :
1567 Rindal 3 2 1 : 1 1 :
1571 Halsa 3 2 : : 1 1 :
1573 Smøla 6 3 1 : 3 : 2
1576 Aure 13 4 : 2 9 1 2
Kjelde: Statistikken byggjer på på Aetats arbeidssøkjarregister, ARENA (tidlegare SOFA-søkjarregister). Den omfattar personar som er sysselsette på ordinære personretta arbeidsmarknadstiltak, og byggjer på oppteljing ved slutten av kvar månad. Fordelinga etter bustadkommune er henta frå SSBs system for befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller