Statistisk sentralbyrå

1 Registrerte heilt arbeidslause, etter alder, kjønn og bustadfylke. Ved utgangen av desember 2010
  Heile landet Begge kjønn Menn Kvinner
  I alt Menn Kvinner 19 år og under 20-24 år 19 år og under 20-24 år 19 år og under 20-24 år
Heile landet 69 932 44 107 25 825 2 191 10 022 1 331 6 691  860 3 331
15 Møre og Romsdal 2 972 1 980  992  105  451 59  317 46  134
1502 Molde  275  201 74 5 38 3 28 2 10
1504 Ålesund  505  326  179 13 73 7 46 6 27
1505 Kristiansund  368  239  129 25 65 15 45 10 20
1511 Vanylven 34 21 13 1 2 - - 1 2
1514 Sande 55 41 14 - 3 - 3 - -
1515 Herøy 98 53 45 - 19 - 12 - 7
1516 Ulstein 52 29 23 3 8 2 4 1 4
1517 Hareid 74 39 35 4 13 - 11 4 2
1519 Volda 89 66 23 5 23 3 18 2 5
1520 Ørsta  121 86 35 5 23 3 18 2 5
1523 Ørskog 15 13 2 - 2 - 2 - -
1524 Norddal 9 3 6 - - - - - -
1525 Stranda 28 16 12 2 2 2 1 - 1
1526 Stordal 10 7 3 - - - - - -
1528 Sykkylven 49 34 15 2 9 2 7 - 2
1529 Skodje 39 21 18 1 8 - 7 1 1
1531 Sula 68 48 20 1 11 - 7 1 4
1532 Giske 76 50 26 2 5 2 4 - 1
1534 Haram  127 85 42 3 13 1 11 2 2
1535 Vestnes  105 75 30 2 21 1 13 1 8
1539 Rauma  105 74 31 7 15 5 11 2 4
1543 Nesset 45 39 6 2 4 1 3 1 1
1545 Midsund 34 28 6 1 5 1 4 - 1
1546 Sandøy 9 5 4 - 1 - 1 - -
1547 Aukra 39 27 12 - 5 - 4 - 1
1548 Fræna 83 47 36 8 16 4 9 4 7
1551 Eide 38 27 11 1 - 1 - - -
1554 Averøy 52 27 25 2 9 2 4 - 5
1557 Gjemnes 15 7 8 - 1 - - - 1
1560 Tingvoll 40 26 14 2 10 1 9 1 1
1563 Sunndal  157  116 41 2 22 1 16 1 6
1566 Surnadal 48 32 16 1 6 - 4 1 2
1567 Rindal 13 8 5 2 - 1 - 1 -
1571 Halsa 24 19 5 - 3 - 3 - -
1573 Smøla 31 19 12 1 8 1 6 - 2
1576 Aure 42 26 16 2 8 - 6 2 2
Kjelde: Statistikken byggjer på Aetats arbeidssøkjarregister, ARENA (tidlegare SOFA-søkjarregister). Den omfattar personar som er melde som heilt arbeidsledige ved arbeidskontora og byggjer på oppteljinga ved slutten av kvar månad. Som heilt arbeidsledige reknast personar som ikkje har inntektsgjevande arbeid, er arbeidsføre og disponible for det arbeid som dei søkjer. Fordelinga etter bustadkommune er henta frå SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Registrert ledige må ikkje forvekslast med arbeidslause i SSB sin arbeidskraftsundersøking.

Standardtegn i tabeller