Statistisk sentralbyrå

1 Sysselsatte personer 15-74 år, etter alder og bostedskommune. 2009 og 2010
  2009 2010
  15-74 år 15-19 år 20-24 år 15-74 år 15-19 år 20-24 år
Heile landet 2 525 000  139 545  219 516 2 517 000  121 732  219 717
15 Møre og Romsdal  130 977 7 451 11 103  131 801 7 348 11 259
1502 Molde 13 275  705 1 106 13 416  695 1 124
1504 Ålesund 23 187 1 284 2 082 23 452 1 249 2 105
1505 Kristiansund 11 727  618  994 11 795  613  995
1511 Vanylven 1 764  103  145 1 700 92  136
1514 Sande 1 257 66  105 1 323 69  119
1515 Herøy 4 339  256  377 4 365  253  355
1516 Ulstein 3 949  238  294 4 134  235  307
1517 Hareid 2 500  148  220 2 515  144  235
1519 Volda 4 254  203  392 4 351  247  420
1520 Ørsta 5 207  343  458 5 246  282  480
1523 Ørskog 1 158 69 87 1 136 57 89
1524 Norddal  916 65 70  913 67 58
1525 Stranda 2 388  143  217 2 470  152  242
1526 Stordal  498 29 37  535 28 45
1528 Sykkylven 4 133  211  313 4 170  235  315
1529 Skodje 2 116  132  172 2 150  120  192
1531 Sula 4 159  257  359 4 150  248  368
1532 Giske 3 683  217  328 3 736  222  332
1534 Haram 4 557  257  361 4 544  239  365
1535 Vestnes 3 353  229  261 3 254  221  276
1539 Rauma 3 868  249  336 3 829  243  341
1543 Nesset 1 583  117  167 1 536  111  157
1545 Midsund  979 54 63  994 60 73
1546 Sandøy  711 43 51  706 40 41
1547 Aukra 1 674  104  153 1 670  107  157
1548 Fræna 4 897  305  428 4 920  283  432
1551 Eide 1 746 96  166 1 795  103  159
1554 Averøy 2 831  177  216 2 849  189  216
1557 Gjemnes 1 372 64 99 1 385 76  109
1560 Tingvoll 1 513 78  132 1 480 83  114
1563 Sunndal 3 614  156  282 3 539  143  269
1566 Surnadal 3 061  167  248 3 047  172  225
1567 Rindal 1 045 59 95 1 068 73  106
1571 Halsa  828 41 67  819 45 76
1573 Smøla 1 062 67 84 1 056 61 94
1576 Aure (fom 2006) 1 773  101  138 1 753 91  132
Kjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller