Lukk vinduet  


476 Statsregnskapets skatter og avgifter. Mill. kr
  2009 2010 2011 2012
Skatter og avgifter i alt  634 826  650 340  746 248  788 306
Skatter og avgifter unntatt ved utvinning av petroleum  465 860  491 173  536 571  555 600
Skatter på formue og inntekt  190 457  196 959  227 649  233 345
Avgifter på arv og gaver 2 431 2 377 1 754 1 887
Tollinntekter 2 150 2 416 2 537 2 877
Merverdiavgift  185 178  196 809  208 747  220 713
Avgift på alkohol 11 241 11 320 11 863 12 140
Avgift på tobakk 7 806 7 436 7 643 7 315
Avgift på motorvogner 42 309 46 947 48 029 49 466
Engangsavgift på motorvogner 15 875 19 715 20 123 21 175
Årsavgift 8 320 8 665 9 035 9 364
Vektårsavgift  346  334  331  326
Omregistreringsavgift 2 296 2 318 2 423 2 348
Avgift på bensin 7 703 7 389 6 938 6 551
Autodieselavgift 7 770 8 526 9 179 9 702
Avgift på båter  174  202  194  169
Avgift på elektrisk kraft 6 790 7 322 7 337 7 140
Avgift på mineralolje mv. 1 320 1 476 1 530 1 419
Miljøavgift på mineralske produkter 4 496 4 658 4 849 4 541
Avgift på sluttbehandling av avfall  491  279 89 17
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier 3 2 2 2
Miljøavgift på klimagasser  236  255  258  277
Avgift på utslipp av NOX 78 67 98  114
Sjokolade- og sukkeravgift 1 127 1 165 1 174 1 221
Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m 1 642 1 736 1 784 1 835
Avgift på sukker  197  196  183  193
Avgift på drikkevareemballasje 1 232 1 261 1 278 1 276
Dokumentavgift 4 954 5 803 6 654 7 163
Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser  193  200  192  189
Diverse avgifter1 1 354 2 287 2 727 2 301
Skatter og avgifter i petroleumsvirksomheten  168 966  159 168  209 677  232 706
Ordinær skatt på formue og inntekt ved utvinning av petroleum 61 501 58 830 78 243 85 803
Særskatt på oljeinntekter  103 733 96 779  127 693  142 867
Produksjonsavgift : : : :
Arealavgift 1 470 1 373 1 516 1 781
Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 2 215 2 166 2 189 2 251
Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 47 20 36 4
         
Folketrygdens inntekter  218 888  222 352  240 979  251 817
Trygdeavgift 90 800 91 936  102 437  104 279
Arbeidsgiveravgift  128 089  130 415  138 542  147 538
1 Rettet 04.09.2014
Kilde: Statsregnskapet, Finansdepartementet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/statsregn/ og  http://www.finans.dep.no/ 

Standardtegn i tabeller