Lukk vinduet  


468 Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter formål1. Mill. kr
Formål 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Totale utgifter  927 489 1 014 702 1 094 504 1 142 227 1 200 805 1 252 481
             
01. Alminnelig offentlig tjenesteyting 96 448  110 253  115 186  115 613  115 041  112 932
02. Forsvar 37 743 40 004 40 291 38 275 42 732 40 224
03. Offentlig orden og trygghet 20 230 21 802 23 465 24 764 26 376 27 656
04. Næringsøkonomiske formål 81 854 92 643  103 377  110 061  114 686  122 676
05. Miljøvern 13 004 14 779 15 449 17 134 18 181 20 096
06. Boliger og nærmiljø 13 670 15 545 16 548 17 635 18 379 19 029
07. Helse  159 322  169 356  179 034  187 638  198 195  210 436
08. Fritid, kultur og religion 25 014 28 297 31 988 32 831 35 125 36 017
09. Utdanning  123 657  132 400  142 677  148 344  151 694  157 628
10. Sosial beskyttelse  356 665  389 625  426 490  449 934  480 395  505 787
1  Formålsgrupperingen (COFOG) er en internasjonal standard for klassifikasjon av offentlig forvaltnings transaksjoner.
Kilde: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/offinnut/ 

Standardtegn i tabeller