Lukk vinduet  


442 Bruk av IKT i befolkningen, etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2012. Prosent
  Internettilknytning Bruk av PC Bruk av Internett
  Bredbåndstilknytning Annen tilknytning Har ikke tilgang til Internett Andel som har brukt PC siste 3 måneder Andel som bruker PC hver dag Andel som har brukt Internett siste 3 måneder Andel som bruker Internett hver dag
Personer i alt 90 7 3 95 87 95 86
               
Kjønn              
Menn 93 3 4 96 90 95 89
Kvinner 86 11 3 94 85 94 84
               
Alder              
16-24 95 4 1  100 97  100 98
25-34 89 9 2 99 94  100 97
35-44 93 6 1  100 96 99 93
45-54 93 5 2 95 88 97 89
55-64 91 5 4 94 81 93 78
65-74 69 13 18 74 56 69 50
               
Utdanning              
Ungdomsskole 84 8 8 90 82 89 83
Videregående skole 90 6 4 93 83 93 80
Universitet/høgskole 94 5 1  100 96  100 95
               
Arbeidssituasjon              
Student 93 7 0  100 97  100 96
Ansatt 92 6 2 98 92 98 92
Selvstendig næringsdrivende 91 7 2 98 82 98 82
Pensjonist 75 10 15 75 59 73 55
Arbeidsledig 93 7 0 94 81 96 84
Kilde: IKT i husholdningene. Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/ikthus/ 

Standardtegn i tabeller