Lukk vinduet  


415 Kjøretøybestand. Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype. 31. desember
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I alt1 4 103 296 4 271 563 4 386 923 4 485 918 4 604 846 4 730 193 4 862 938
               
Motorkjøretøyer i alt 3 169 082 3 283 045 3 352 344 3 413 877 3 494 873 3 581 905 3 671 885
Biler i alt 2 599 712 2 693 714 2 743 867 2 789 664 2 855 937 2 929 927 3 004 384
Personbiler2 2 084 193 2 154 837 2 197 193 2 244 039 2 308 548 2 376 426 2 442 964
Busser 26 954 25 204 23 324 21 474 20 348 19 240 18 220
Varebiler  331 052  361 911  379 343  387 546  397 279  410 730  424 634
Kombinerte biler 73 904 67 020 59 657 53 911 48 432 43 371 38 709
Lastebiler mv.3 83 609 84 742 84 350 82 694 81 330 80 160 79 857
Traktorer og motorredskap  242 498  245 692  248 463  250 995  254 674  257 521  262 288
Motorsykler  116 875  126 207  134 721  141 235  146 592  151 650  156 826
Beltemotorsykler 58 327 61 145 63 631 66 426 68 766 70 961 73 514
Mopeder  151 670  156 287  161 662  165 557  168 904  171 846  174 873
Campingtilhengere 85 977 88 980 90 893 92 728 94 283 95 789 97 864
Andre tilhengere  848 237  899 538  943 686  979 313 1 015 690 1 052 499 1 093 189
1  Tallene omfatter bare kjøretøyer med påmonterte skilt per 31. desember.
2  Medregnet stasjonsbiler og ambulanser.
3  Medregnet lastebiler med plan, bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tankbiler, trekkvogner for semitrailere og beltebiler.
Kilde: Vegdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.vegvesen.no/ 

Standardtegn i tabeller