Lukk vinduet  


414 Drosjer. Hovedtall 2007-2012
Periode Antall turer. 1 000 Omsetning. Mill. kr Tilbudte timer. 1 000 Opptatte timer. 1 000 Km kjørt i næring i alt. 1 000 Km kjørt i næring med passasjer. 1 000 Omsetning per tur (kr/tur) Kilometer kjørt med passasjer per tur Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent) Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)
2007 39 017 7 084 36 220 15 920  672 494  415 762  181 11 62 44
2008 35 321 7 489 35 836 16 270  639 443  397 373  212 11 62 45
2009 34 186 7 523 34 067 14 941  630 237  389 801  220 11 62 44
2010 33 306 7 736 33 056 13 476  584 824  340 875  232 10 58 41
2011 34 441 8 101 33 858 13 800  589 226  332 389  235 10 56 41
2012 33 440 8 498 34 175 13 257  576 940  322 310  254 10 56 39
Kilde: Drosjetransport, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/drosje 

Standardtegn i tabeller