Lukk vinduet  


410 Offentlige veier1, etter fylke. 1. januar 2013. Km
  Veier i alt Riksveier2 Fylkesveier2 Kommunale veier
I alt 93 870 10 581 44 318 38 971
         
Østfold 3 726  271 1 673 1 782
Akershus 4 716  416 1 816 2 484
Oslo 1 328  186 0 1 142
Hedmark 6 608  702 3 844 2 062
Oppland 5 616  725 3 020 1 871
Buskerud 4 158  592 1 787 1 779
Vestfold 2 711  159 1 213 1 339
Telemark 4 139  456 1 877 1 806
Aust-Agder 3 002  446 1 522 1 034
Vest-Agder 3 980  237 2 066 1 677
Rogaland 6 162  521 2 454 3 187
Hordaland 6 788  765 2 908 3 115
Sogn og Fjordane 5 341  717 2 594 2 030
Møre og Romsdal 6 495  533 3 087 2 875
Sør-Trøndelag 5 256  384 2 944 1 928
Nord-Trøndelag 5 325  352 3 004 1 969
Nordland 8 905 1 225 4 114 3 566
Troms Romsa 5 408  609 2 912 1 887
Finnmark Finnmárku 4 206 1 285 1 483 1 438
1  Medregnet gatenettet i byene.
2  Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at tallene for riks- og fylkesveier ikke er sammenliknbare med tidligere år.
Kilde: Vegdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.vegvesen.no/ 

Standardtegn i tabeller