Lukk vinduet  


395 Antall fritidsbygninger1 (hytter, sommerhus og lignende) per januar, etter fylke
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt  379 169  383 112  388 938  394 102  398 884  405 883  410 333  413 318
                 
Østfold 19 497 19 488 19 525 19 543 19 554 19 613 19 660 19 699
Akershus 15 657 15 150 15 028 14 946 14 895 14 928 14 849 14 790
Oslo 2 300 2 303 2 312 2 309 2 293 2 298 2 293 2 286
Hedmark 30 937 31 429 31 918 32 226 32 552 33 017 33 413 33 787
Oppland 42 231 42 698 43 473 44 204 44 778 45 925 46 509 46 845
Buskerud 40 958 41 348 42 018 42 522 43 050 43 524 43 916 44 395
Vestfold 14 142 14 081 14 065 14 071 14 090 14 104 14 110 14 100
Telemark 24 902 25 386 25 903 26 422 26 871 27 583 27 989 28 390
Aust-Agder 15 688 15 869 16 177 16 378 16 614 16 837 17 003 17 113
Vest-Agder 16 163 16 512 16 844 17 129 17 369 17 736 18 010 18 302
Rogaland 17 204 17 383 17 588 17 745 17 989 18 137 18 381 18 450
Hordaland 27 225 27 507 27 772 28 163 28 541 28 962 29 227 29 472
Sogn og Fjordane 9 550 9 667 9 881 9 882 10 200 10 434 10 636 10 749
Møre og Romsdal 16 393 16 536 16 877 17 185 17 370 17 661 17 906 17 999
Sør-Trøndelag 27 002 27 342 27 781 28 624 28 999 29 664 30 145 30 324
Nord-Trøndelag 14 631 14 875 15 139 15 401 15 628 15 866 15 945 15 950
Nordland 23 647 24 199 24 790 25 201 25 696 26 728 27 039 27 185
Troms Romsa 10 805 11 030 11 201 11 408 11 547 11 857 12 223 12 358
Finnmark Finnmárku 10 237 10 309 10 462 10 556 10 650 10 809 10 879 10 920
Svalbard2 .. ..  184  187  198  200  200  204
1  Bolighus og våningshus som benyttes som fritidsbolig er ikke inkludert.
2  Inkluderer bare Longyearbyen.
Kilde: Statistikk over eksisterende bygningsmasse, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/bygningsmasse/ 

Standardtegn i tabeller