Lukk vinduet  


374 Fiskeoppdrett. Behaldning og svinn av laks og regnbogeaure på grunn av rømming og sjukdom. 1 000
  I alt Laks Regnbogeaure
  Gjennomsnitt behaldning2 Rømming Død Gjennomsnitt behaldning2 Rømming Død Gjennomsnitt behaldning2 Rømming Død
1994 90 194  673 3 216 83 770  536 3 131 6 425  137 85
1995  116 328  282 4 734  106 538  240 4 657 9 790 42 77
1996  137 987  422 3 292  123 275  417 3 191 14 712 5  101
1997  152 306  641 4 573  134 664  506 4 513 17 642  135 60
19981  161 249  640 13 801  142 674  553 12 476 18 576 87  325
1999  167 806  388 7 961  147 076  348 7 647 20 730 40  314
2000  185 832  351 7 991  157 188  276 7 133 28 644 75  858
2001  192 916  367 10 701  157 977  272 9 745 34 939 95  956
2002  226 541  676 10 659  193 178  424 9 681 33 363  252  978
2003  220 565  527 15 030  193 972  379 13 632 26 594  148 1 398
2004  212 847  563 19 548  191 242  553 17 768 21 605 10 1 780
2005  223 298  723 21 137  200 162  715 19 557 23 136 8 1 580
2006  254 388  935 29 411  225 837  920 26 381 28 551 15 3 030
2007  281 902  605 36 097  248 125  290 32 849 33 777  315 3 248
2008  311 036 79 35 727  280 322 72 33 092 30 714 7 2 635
2009  328 225  332 38 967  304 527  199 36 894 23 698  133 2 073
2010  348 719  221 38 437  326 600  215 36 629 22 119 6 1 808
2011  375 796  350 39 122  351 276  346 37 314 24 520 4 1 808
1  I 1998 omfatta svinn på grunn av sjukdom også svinn på grunn av sårskadar.
2  Tabellen er endra i årbok 2013, og gir snittbehaldninga. Tidlegare har tala for behaldning vore summen av startbehaldning 1. januar og utsett fisk.
Kjelde: Fiskeridirektoratet og fiskeoppdrett, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.fiskeridir.no/ og  http://www.ssb.no/fiskeoppdrett/ 

Standardtegn i tabeller