Lukk vinduet  


359 Avvirket tømmer1, etter kjøpergruppe og fylke. 1 000 m3
  I alt Bartretømmer etter kjøpergruppe Lauvtretømmer Ved
  I alt Sagbruk og trevareindustri Tremasse- og celluloseindustri Andre kjøpere
1993/94 8 516 7 842 4 088 3 240  514  204  471
1994/95 9 341 8 640 4 827 3 300  513  231  471
1995/96 7 798 7 181 3 568 3 093  520  203  413
1996 8 212 7 531 3 933 2 956  642  215  466
1997 8 544 7 877 4 317 2 850  710  164  502
1998 7 670 7 508 4 062 2 797  649  162 ..
1999 8 424 7 606 4 245 2 785  576  100  718
2000 8 156 7 417 4 119 2 708  589 61  678
2001 8 396 7 631 4 274 2 753  604 53  712
2002 8 052 7 208 3 964 2 575  669 55  789
2003 7 699 6 739 3 716 2 440  583 50  909
2004 8 182 7 305 3 941 2 714  650 48  829
2005 9 067 8 227 4 551 2 766  909 63  777
20062 7 282 7 214 3 799 2 564  852 68 .
20072 8 212 8 138 4 341 2 566 1 231 74 .
20082 8 071 7 982 3 731 2 818 1 433 88 .
20092 6 631 6 528 2 946 2 579 1 003  103 .
20102 8 322 8 249 4 030 2 861 1 358 73 .
20112 8 506 8 468 3 999 2 976 1 493 39 .
               
2011              
Østfold  573  572  280  225 67 1 .
Akershus  634  633  314  259 60 1 .
Oslo 27 27 26 1 0 0 .
Hedmark 2 483 2 480 1 139  650  690 3 .
Oppland 1 096 1 095  595  436 64 1 .
Buskerud 1 042 1 041  558  440 43 1 .
Vestfold  318  314  173  138 3 4 .
Telemark  610  603  279  313 11 7 .
Aust-Agder  317  305  148 82 75 11 .
Vest-Agder  238  233 61 60  112 5 .
Rogaland 89 89 10 21 58 0 .
Hordaland  141  141 33 17 91 0 .
Sogn og Fjordane 43 43 9 6 28 0 .
Møre og Romsdal  130  129 33 37 59 1 .
Sør-Trøndelag  253  252  117 64 71 1 .
Nord-Trøndelag  407  407  183  202 22 0 .
Nordland  104  104 41 24 39 0 .
Troms Romsa 3 3 0 2 1 0 .
Finnmark Finnmárku 0 0 0 0 0 0 .
1  Til salg.
2  Fra og med 2006 utgår opplysninger om ved til brensel.
Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/skogav/ 

Standardtegn i tabeller