Lukk vinduet  


344 Pelsdyr og tamrein
  Sølvrevtypar Blårev og krysningstypar Mink Tamrein1 Driftseiningar med tamrein1
1959 2 600 71 400  797 400  172 800 ..
1969 2 700  198 200 3 039 500  129 000 ..
1979 25 300  449 000 1 115 800  169 700  598
1989  443 400  296 900  660 200  258 200  678
1999  110 000  350 000  350 000  188 000  559
2000  106 000  346 000  387 000  172 200  566
2001  100 000  370 000  450 000  168 300  589
2002 98 000  325 000  450 000  191 800  589
2003  100 000  320 000  440 000  210 100  583
2004  120 000  290 000  430 000  232 800  584
2005  145 000  275 000  505 000  234 600  569
2006  145 000  210 000  680 000  233 200  554
2007  168 000  161 000  812 000  243 300  556
2008  160 000  130 000  780 000  253 700  555
2009  145 000  100 000  680 000  248 500  547
2010  130 000 80 000  650 000  253 400  548
2011  130 000 80 000  780 000  246 100  552
2012  135 000 80 000  850 000 .. ..
1  Tal f.o.m. 1989 kan ikkje samanliknast med tidlegare år fordi datagrunnlaget er endra.
Kjelde: Norges Pelsdyralslag, Reindriftsforvaltningen.
Meir informasjon:  http://www.norpels.no/ og  http://www.reindrift.no/ 

Standardtegn i tabeller