Lukk vinduet  


333 Jordbruksareal, etter fylke. 1 000 dekar
  Jordbruksareal i drift i alt Korn og oljevekstar til mogning Rotvekstar til fôr, grønfôr og silovekstar Poteter Andre vekstar på åker og i hage og brakk Eng til slått og beite
  I alt Av dette I alt Av dette fulldyrka
  Kveite Bygg Havre
1939 11 161 1 837  412  468  870  350  507  252 8 216 5 296
1949 10 456 1 520  308  400  758  318  582  281 7 755 5 422
1959 10 107 2 182 93 1 409  647  266  552  479 6 628 4 864
19691 9 553 2 522 38 1 847  541  278  326  257 6 169 4 584
19791 9 535 3 252  170 2 001 1 007  320  214  360 5 388 4 157
19891 9 911 3 530  382 1 760 1 322  397  189  316 5 478 4 385
19992 10 382 3 345  516 1 826  913  311  149  189 6 388 4 877
20002 10 422 3 363  681 1 627  959  285  151  185 6 437 4 856
20012 10 467 3 390  636 1 768  849  271  152  184 6 470 4 865
20022 10 466 3 378  638 1 806  800  206  152  178 6 552 4 917
20032 10 404 3 342  758 1 616  848  196  146  170 6 550 4 905
20042 10 397 3 351  853 1 490  867  176  142  176 6 552 4 891
20052 10 354 3 319  808 1 633  742  155  137  193 6 550 4 858
20062 10 345 3 247  857 1 524  739  149  140  195 6 613 4 885
20072 10 320 3 181  912 1 407  724  137  145  206 6 651 4 906
20082 10 245 3 138  932 1 299  778  131  143  197 6 636 4 884
20092 10 143 3 104  816 1 363  810  120  137  205 6 577 4 828
20102 10 060 3 071  721 1 462  761  119  132  214 6 524 4 765
20112 9 989 3 040  738 1 480  716  102  129  205 6 513 4 748
2012*2 9 917 2 990  669 1 559  692  105  127  208 6 488 4 727
                     
2012*2                    
Østfold  735  577  202  203  154 7 5 24  123  101
Akershus og Oslo  776  598  118  267  196 6 6 18  148  113
Hedmark 1 046  538 97  297  138 16 48 16  428  359
Oppland 1 005  197 26  152 16 26 10 13  759  583
Buskerud  510  215 64 78 68 4 3 28  260  189
Vestfold  411  260  130 72 42 4 16 46 85 75
Telemark  244 68 21 24 22 3 2 12  159  126
Aust-Agder  110 7 - 3 4 - 3 4 96 80
Vest-Agder  183 7 - 4 2 1 1 1  173  128
Rogaland 1 001 25 - 22 3 4 8 12  951  490
Hordaland  407 - - - - - - 9  398  199
Sogn og Fjordane  430 - - - - 1 1 7  421  247
Møre og Romsdal  550 16 - 14 2 2 2 3  527  428
Sør-Trøndelag  741  169 3  142 23 8 2 2  561  453
Nord-Trøndelag  865  309 8  278 22 15 14 10  518  440
Nordland  561 3 - 3 - 3 2 1  551  434
Troms Romsa  244 - - - - 3 3 1  237  203
Finnmark Finnmárku 95 - - - - 3 - - 93 80
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Medrekna samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/stjord/ 

Standardtegn i tabeller