Lukk vinduet  


249 Prisindeksar for jordbruket. 2011=100
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Plante- og husdyrprodukt i alt 78,5 80,3 84,9 88,4 93,7 95,5  100,0  103,6
                 
Planteprodukt 78,6 81,5 85,6 88,4 95,7 94,9  100,0  104,0
Korn 80,3 81,8 82,6 89,9 96,6 94,5  100,0  103,8
Potet 71,6 79,4 86,3 81,1 89,4 97,8  100,0  107,0
Hagebruksprodukt 78,2 81,4 87,3 88,2 96,2 94,6  100,0  103,7
Husdyrprodukt 78,5 79,8 84,6 88,4 92,9 95,8  100,0  103,5
Mjølk 77,0 77,6 82,4 83,6 90,9 95,2  100,0  100,7
Kjøt 80,3 81,6 87,0 92,9 95,9 97,1  100,0  105,1
Egg 71,5 75,8 84,0 85,8 92,9 95,2  100,0  108,1
Pelsdyr 56,1 63,8 50,7 62,3 53,7 73,7  100,0  114,7
Birøkt 85,9 89,2 91,6 94,2 95,2 95,3  100,0  112,5
                 
Sum kostnader 80,5 83,0 84,4 90,8 97,8 97,5  100,0  102,2
Uvarige produksjonsmiddel 77,5 80,1 81,5 89,2 98,4 97,2  100,0  102,7
Handelsgjødsel og kalk 61,9 64,0 66,5 70,0  126,4 92,8  100,0  115,1
Innkjøpt fôr 80,0 81,0 82,2 89,4 98,6 99,1  100,0  102,5
Såvarer og plantar 88,9 86,6 91,2 99,0 98,8 99,9  100,0 98,6
Energi og smørjemiddel 70,8 82,2 72,0 90,5 83,7 96,9  100,0 94,6
Andre kostnader 77,1 77,7 83,3 87,9 97,0 95,4  100,0  104,3
Sum kapitalkostnader 88,1 90,1 91,7 94,6 96,1 98,2  100,0  100,9
Leasing av maskinar 85,6 87,5 97,8 96,3 94,4 94,9  100,0  101,8
Kapitalslit, bygningar og maskinar/reiskapar 88,3 90,3 91,0 94,4 96,4 98,8  100,0  100,8
                 
Vederlag arbeid og kapital 78,2 78,2 87,3 81,1 84,9 90,2  100,0  104,8
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket.
Meir informasjon:  http://www.nilf.no/ 

Standardtegn i tabeller