Lukk vinduet  


248 Gjennomsnittspriser for skogvirke1, etter sortiment. Kr per kubikkmeter fast mål under bark
Sortiment 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Alt virke  329  343  340  334  322  327  294  290  299  312  318  375  364  307  355  364  325
                                   
Gran                                  
Skurtømmer  391  429  409  407  401  396  367  366  385  403  416  502  458  386  449  429  395
Massevirke  262  239  260  248  235  254  237  221  220  232  227  241  275  243  252  298  252
                                   
Furu                                  
Skurtømmer  405  418  420  402  380  378  344  345  363  376  400  488  457  398  458  442  405
Massevirke  238  200  200  198  190  191  168  160  174  189  188  210  258  218  233  284  245
                                   
Lauvtre                                  
Skurtømmer  417  439  458  394  382  406  404  388  384  413  416  415  397  422  388  406  479
Massevirke  221  208  216  207  201  197  201  221  214  201  200  215  231  199  206  224  273
1  Utenom ved til brensel.
Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/skogav/ 

Standardtegn i tabeller