Lukk vinduet  


245 Idrettslag. Talet på lag og medlemskap, etter idrettskrins
  Talet på lag Medlemskap1
    I alt Menn Kvinner
      0-12 år 13-19 år 20- år 0-12 år 13-19 år 20- år
2001 7 136 1 430 597  214 268  151 983  514 407  162 050  105 199  282 690
2002 7 292 1 534 868  238 936  169 299  537 410  182 895  118 250  288 078
2003 7 531 1 579 550  250 267  176 490  548 259  190 571  122 714  291 249
2004 7 633 1 649 311  258 629  182 892  567 402  204 094  131 704  304 590
2005 7 791 1 675 737  265 888  187 810  565 088  211 619  136 842  308 490
2006 7 870 1 701 153  271 278  186 601  570 645  220 699  138 241  313 689
2007 7 725 1 738 086  275 608  188 242  583 253  222 743  139 818  328 422
2008 7 760 1 770 720  276 787  188 906  594 240  226 673  141 748  342 366
2009 7 813 1 758 229  281 904  186 578  581 931  233 203  140 594  334 019
2010 7 894 1 771 961  287 429  185 076  590 261  236 332  137 743  335 120
2011 7 894 1 791 297  289 917  187 875  595 024  240 661  139 443  338 377
                 
Idrettskrins                
Østfold  407 85 947 11 942 8 089 34 761 9 069 5 635 16 451
Akershus  659  228 418 39 803 25 044 75 555 30 680 17 671 39 665
Oslo  633  189 095 34 514 19 298 65 081 23 944 11 580 34 678
Hedmark  373 80 242 13 636 8 431 25 413 12 080 6 450 14 232
Oppland  400 77 135 11 837 7 202 25 136 10 364 5 744 16 852
Buskerud  382 93 964 12 715 9 758 35 231 10 419 7 086 18 755
Vestfold  298 75 256 11 119 7 772 28 309 8 593 5 225 14 238
Telemark  306 60 151 9 192 5 978 20 123 8 187 4 478 12 193
Aust-Agder  179 39 327 6 339 4 005 13 021 4 843 3 136 7 983
Vest-Agder  257 53 083 8 506 5 875 17 507 7 141 4 389 9 665
Rogaland  563  148 072 26 929 15 968 44 717 24 560 12 578 23 320
Hordaland  808  170 146 28 992 19 184 53 351 25 730 14 271 28 618
Sogn og Fjordane  188 44 182 5 809 4 514 14 284 5 123 3 856 10 596
Møre og Romsdal  499 94 608 13 622 9 614 32 107 11 983 7 764 19 518
Sør-Trøndelag  521  132 453 18 721 13 817 44 986 16 105 10 976 27 848
Nord-Trøndelag  298 62 540 9 594 6 838 18 759 8 524 5 378 13 447
Nordland  534 69 931 12 298 7 602 20 392 10 829 6 132 12 678
Troms Romsa  391 58 273 10 047 6 065 17 316 8 429 4 744 11 672
Finnmark Finnmárku  198 28 474 4 302 2 821 8 975 4 058 2 350 5 968
1  Medlemskapsoversikta viser summen av medlemmer i kvar enkelt klubb, ikkje talet på personar totalt som er medlem i den organiserte idretten. Dette talet vil vere mykje lågare fordi mange har medlemskap i fleire klubbar. Det er enno ikkje mogleg å registrere eit totalt tal på enkeltpersonar som er medlem i den organiserte idretten.
Kjelde: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Meir informasjon:  http://www.idrett.no/ 

Standardtegn i tabeller