Lukk vinduet  


244 Andel personer 16 år og over med medlemskap i ulike organisasjoner. 20111. Prosent
Organisasjon Alle Menn Kvinner Menn Kvinner
Alder Alder
16-24 25-44 45-66 67- 16-24 25-44 45-66 67-
Er sysselsatt og medlem i fag- eller arbeidsorganisasjon 54 47 62 30 47 52 41 29 63 70 57
Er sysselsatt og medlem i bransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon 23 25 20 13 24 27 37 7 23 22 14
Er medlem i politisk parti 8 9 6 8 8 10 10 12 5 6 8
Er medlem i idrettslag 27 33 21 36 33 35 24 25 24 23 9
Er medlem i friluftslivsorganisasjon 15 20 11 13 19 24 15 10 11 14 5
Er medlem i organisasjon for musikk, teater og kunst 13 12 15 9 8 15 13 10 13 19 14
Er medlem i pasient- eller pårørendeforening, eller annen helseorganisasjon 11 9 13 3 6 10 18 5 10 15 19
Er medlem i ideelle organisasjoner innenfor miljø, menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp 17 15 19 10 12 18 16 17 16 21 23
Er medlem i en ikke-religiøs livssynsforening 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1
Er medlem i andre organisasjoner 12 13 11 5 11 14 19 6 8 11 20
1  Tallene bygger på intervjuer.
Kilde: Organisasjonsaktivitet, levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/orgakt/ 

Standardtegn i tabeller