Lukk vinduet  


241 Medlemmer i Den norske kyrkja og medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1. januar
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Medlemmer i Den norske kyrkja 3 938 723 3 871 006 3 873 847 3 874 823 3 848 841 3 835 477 3 851 145
               
Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja i alt  382 986  383 510  403 909  411 790  431 287  449 875  484 534
               
Baha'i 1 006 1 004 1 015 1 024 1 023 1 012 1 064
Buddhisme 9 471 9 934 10 753 11 038 12 252 13 376 14 580
Hinduisme 3 769 3 669 4 098 4 566 5 238 5 175 5 858
Islam 76 621 72 023 79 068 83 684 92 744 98 953  106 735
Jødedom  909  870  868  850  803  818  819
Kristendom  215 090  216 141  225 507  226 969  234 772  245 664  266 834
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508 54 011 57 348 66 972 83 018
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398 39 866 39 590 39 923 39 599
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524 19 496 19 262 19 503 19 614
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756 14 856 14 976 11 640 11 739
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098 14 087 15 574 14 626 17 376
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299 11 133 10 974 11 082 11 055
Andre kristne trussamfunn 74 338 72 843 74 924 73 520 77 048 81 918 84 433
Sikhisme 2 298 2 257 2 440 2 537 2 713 1 037 2 975
Human-Etisk Forbund 72 699 76 470 78 889 79 869 80 269 81 822 83 100
Andre trus- og livssynssamfunn 1 123 1 142 1 271 1 253 1 473 2 018 2 569
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Metode for berekning er endra.
Kjelde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/trosamf/ 

Standardtegn i tabeller