Lukk vinduet  


239 Museum og samlingar1. 2011
  Einingar i alt Besøk Utstillingar2 Gjenstandar/objekt Årsverk3 Driftsinntekter Driftskostnader i alt
  I alt Av dette offentlege løyvingar
            Mill. kr
I alt  134 10 573 670 2 939 48 665 033 3 978 3 984,1 2 770,8 3 666,9
                 
                 
                 
Østfold 2  165 079 68  870 134 84 77,1 65,2 80,4
Akershus 3  238 054  182 4 076 859  138  105,7 86,4  106,6
Oslo 24 3 871 344  396 15 066 229 1 008 1 279,2  854,4 1 045,4
Hedmark 3  296 369  129 4 521 579  174  135,0 94,8  133,3
Oppland 10  449 197  149 1 930 068  218  193,9  136,8  191,8
Buskerud 7  405 247  136  457 709  134  108,0 68,7  106,7
Vestfold 2  128 557 45 2 193 361 84 79,7 72,2 75,9
Telemark 3  203 135  102 1 862 014 72 58,7 44,8 58,5
Aust-Agder 4 54 985 55  222 763 55 48,4 44,6 48,2
Vest-Agder 7  216 581  116  416 020 98 95,1 58,9 95,5
Rogaland 11  595 500  159 1 640 066  257  257,2  184,6  236,9
Hordaland 12 1 068 935  289 4 287 803  494  505,2  312,7  488,4
Sogn og Fjordane 3  149 883 67  180 238 58 52,3 42,6 51,6
Møre og Romsdal 6  384 002  175 1 777 126  138  114,4 73,1  109,6
Sør-Trøndelag 8 1 206 958  150 5 238 719  391  362,3  264,9  342,9
Nord-Trøndelag 4  258 082  108  734 603  111  107,1 81,5  102,0
Nordland 10  443 776  326 1 492 307  203  168,1  104,9  165,2
Troms Romsa 7  265 905  161 1 405 398  162  155,6  114,5  153,3
Finnmark Finnmárku 6  135 506  111  233 817 90 65,9 55,8 59,4
                 
Svalbard 2 36 575 15 58 220 10 15,5 9,4 15,1
1  Tala omfattar berre dei opne musea.
2  Inkluderer både basisutstillingar, temporære utstillingar og eigenproduserte vandreutstillingar i drift.
3  Inkludert frivillige årsverk.
Kjelde: Museum og samlingar, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/museer/ 

Standardtegn i tabeller