Lukk vinduet  


238 Teater og opera. 2011
Teater1 og opera Framsyningar Tilskodarar Tilskodarar per framsyning
I alt2 10 676 1 845 231  173
       
Agder Teater3  117 15 926  136
Akershus Teater  471 53 230  113
Avant Garden  408 20 927 51
BIT Teatergarasjen  478 71 008  149
Black Box Teater  211 14 267 68
Brageteatret  368 37 301  101
Carte Blanche Danseteater 76 24 135  318
Dansens hus  214 37 170  174
Den Nationale Scene  714  131 529  184
Den Norske Opera & Ballett  477  285 895  599
Den Nye Opera 39 16 576  425
Det Norske Teatret 1 028  177 328  172
Det samiske nasjonalteatret Beaivvás 76 7 227 95
Dramatikkens hus  120 6 535 54
Haugesund Teater  136 24 298  179
Hordaland Teater  221 24 020  109
Hålogaland Teater  488 58 580  120
Nationaltheatret  817  182 215  223
Nordland Teater  251 25 220  100
Nord-Trøndelag Teater  148 16 868  114
Opera Sør 13 3 059  235
Oslo Nye Teater4  661  148 325  224
Riksteatret  586  125 180  214
Rogaland Teater  771  135 808  176
Sogn og Fjordane Teater  270 25 287 94
Teater Ibsen  221 26 629  120
Teater Innlandet  273 21 061 77
Teater Manu - norsk tegnspråkteater 64 6 655  104
Teatret Vårt  390 37 369 96
Trøndelag Teater  618  109 689  177
Østfold teater  136 11 521 85
Åajelhsaemien Teatere5 26 1 794 69
1  Gjeld dei teatra som er medlemmer i NTO.
2  Tala er korrigerte for samarbeidsproduksjonar, i alt 27 produksjonar over 211 framsyningar med 37 401 tilskodarar. Vidare var det 185 936 besøk på framsyningar for den kulturelle skolesekken.
3  Flytting til Kilden gav lågare aktivet enn normalt.
4  Tala er henta inn frå Oslo Nye Teater.
5  Nytt teater frå 2011.
Kjelde: Norsk teater- og orkesterforening og Kulturdepartementet.
Meir informasjon:  http://www.nto.no/ 

Standardtegn i tabeller