Lukk vinduet  


224 Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedslønn1, etter næringshovedområde2 og kjønn. Kroner og endring i prosent
Næringshovedområde Månedslønn i alt Endring i prosent
2011 2012 2011-2012
Menn og kvinner i alt Menn i alt Kvinner i alt Menn og kvinner i alt Menn i alt Kvinner i alt Menn og kvinner Menn Kvinner
Alle heltidsansatte 39 600 41 500 36 200 41 000 42 800 37 800 3,5 3,1 4,4
Av dette                  
Fiskeoppdrett 37 600 38 100 35 400 38 400 38 400 38 300 2,1 0,8 8,2
Olje og gassutvinning 58 800 59 600 55 600 60 200 61 000 57 200 2,4 2,3 2,9
Industri 38 500 39 200 35 300 39 800 40 500 36 700 3,4 3,3 4,0
Kraftforsyning 47 100 47 700 44 800 46 800 47 400 44 500 -0,6 -0,6 -0,7
Vann, avløp og renovasjon 35 700 35 500 37 400 37 300 36 900 39 800 4,5 3,9 6,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 36 100 36 000 37 000 37 200 37 100 38 000 3,0 3,1 2,7
Varehandel 36 200 38 200 32 600 37 400 39 500 33 400 3,3 3,4 2,5
Samferdsel 38 000 38 700 35 000 39 300 40 000 36 500 3,4 3,4 4,3
Hotell og restaurant 29 700 31 000 28 400 30 500 31 500 29 300 2,7 1,6 3,2
Informasjon og kommunikasjon 49 500 52 000 43 400 50 700 53 000 45 000 2,4 1,9 3,7
Finanstjenester 54 000 63 000 43 100 54 200 62 700 44 300 0,4 -0,5 2,8
Omsetning og drift av fast eiendom 45 700 47 800 41 300 48 000 50 700 42 900 5,0 6,1 3,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 48 500 52 800 41 400 50 500 55 000 43 200 4,1 4,2 4,3
Forretningsmessig tjenesteyting 33 600 34 700 31 800 34 300 35 100 32 800 2,1 1,2 3,1
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 39 900 41 500 38 000 41 900 43 400 40 000 5,0 4,6 5,3
Undervisning 39 100 40 400 38 200 41 200 42 500 40 300 5,4 5,2 5,5
Helse- og sosialtjenester 35 900 40 700 34 400 37 500 42 100 36 100 4,5 3,4 4,9
Kultur, underholdning og fritid 35 600 37 500 33 700 37 100 39 200 34 900 4,2 4,5 3,6
Personlige tjenester 35 300 41 200 31 600 36 800 42 500 33 100 4,2 3,2 4,7
1  Omfatter avtalt månedslønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder. Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hele 100 kroner.
2  NOS Standard for næringsgruppering.
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnansatt/ 

Standardtegn i tabeller