Lukk vinduet  


214 Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og fylke. Årsgjennomsnitt. 1 000 og prosent
  Absolutte tall Prosent1
  2000 20122 2000 2012
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 350 1 258 1 092 2 677 1 419 1 259 73,4 77,9 68,8 71,5 74,4 68,5
                         
Østfold  129 70 60  142 76 66 72,0 77,5 66,4 67,9 71,8 63,9
Akershus  261  136  124  305  160  144 77,4 81,3 73,4 73,5 76,7 70,2
Oslo  285  149  136  359  191  168 75,4 79,4 71,5 74,9 79,0 70,8
Hedmark 91 49 42 95 50 46 67,9 73,3 62,5 66,3 68,5 64,0
Oppland 95 51 44 95 49 45 72,3 76,5 68,0 68,1 70,0 66,2
Buskerud  126 67 59  143 76 67 74,0 78,4 69,6 71,8 75,1 68,5
Vestfold  108 58 50  123 63 59 70,7 76,0 65,5 69,2 71,2 67,1
Telemark 82 45 38 89 46 43 70,2 75,9 64,5 69,9 71,0 68,7
Aust-Agder 51 28 23 54 28 26 69,8 74,7 64,8 64,8 67,0 62,6
Vest-Agder 77 42 36 92 49 43 70,7 75,3 65,9 71,0 74,7 67,1
Rogaland  197  106 91  249  132  116 75,5 80,0 70,9 75,4 77,8 72,9
Hordaland  228  123  105  269  141  127 74,5 79,2 69,6 73,5 75,2 71,6
Sogn og Fjordane 56 31 26 57 30 27 76,2 80,6 71,5 73,1 74,0 72,0
Møre og Romsdal  127 70 58  136 74 62 74,6 79,6 69,4 71,6 75,3 67,6
Sør-Trøndelag  136 73 62  161 86 74 72,2 77,3 66,9 71,2 74,7 67,6
Nord-Trøndelag 63 34 29 67 37 31 71,3 76,4 66,0 68,5 73,2 63,7
Nordland  120 65 55  120 65 55 71,1 75,1 66,9 67,7 71,2 64,0
Troms Romsa 79 42 37 83 44 40 72,9 75,6 70,1 69,5 71,1 67,9
Finnmark Finnmárku 38 20 17 39 21 19 70,6 73,1 67,9 70,2 70,9 69,5
1  I prosent av befolkningen 15-74 år.
2  Brudd i tidsserien pga. endringer i undersøkelsen fra 2006.
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller