Lukk vinduet  


205 Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn. Utvalgte land. 2011. Prosent av alle personer i hver gruppe1
  I alt Menn Kvinner
Canada 77,8 81,5 74,2
Tsjekkia 70,5 78,7 62,2
USA 73,3 78,9 67,8
Japan 73,8 84,4 63,0
Australia 76,7 82,9 70,5
New Zealand 77,8 83,6 72,2
Belgia 66,7 72,3 61,1
Danmark 79,3 82,3 76,1
Finland 75,1 77,5 72,7
Frankrike 70,4 74,7 66,1
Irland 69,8 77,2 62,6
Italia 62,3 73,1 51,5
Mexico 63,3 82,3 45,9
Nederland 78,4 83,6 73,1
Norge 78,0 80,1 75,8
Polen 66,1 73,0 59,4
Portugal 74,1 78,5 69,8
Spania 74,7 81,5 67,9
Storbritannia 76,5 82,7 70,4
Sverige 80,3 82,7 77,7
Tyskland 77,2 82,6 71,8
Ungarn 62,7 68,8 56,8
1  Arbeidsstyrken totalt i forhold til befolkningen 15-64 år.
Kilde: Employment Outlook, OECD.
Mer informasjon:  http://www.oecd.org/ og  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller