Lukk vinduet  


203 Personer i alderen 15-74 år, etter kjønn og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt. 1 000
Arbeidsstyrkestatus 1990 20001 2010 2011 2012
I alt 3 094 3 201 3 618 3 680 3 743
           
I arbeidsstyrken 2 142 2 350 2 602 2 629 2 677
Sysselsatte 2 030 2 269 2 508 2 543 2 591
Deltid  533  579  667  671  684
Heltid 1 472 1 683 1 835 1 866 1 898
Arbeidsledige (AKU)  112 81 94 86 86
Utenfor arbeidsstyrken  952  851 1 016 1 051 1 066
           
Menn i alt 1 554 1 614 1 836 1 872 1 907
           
I arbeidsstyrken 1 181 1 258 1 378 1 387 1 419
Sysselsatte 1 115 1 212 1 321 1 339 1 367
Deltid 97  126  182  180  192
Heltid 1 003 1 082 1 136 1 157 1 171
Arbeidsledige (AKU) 66 46 57 48 51
Utenfor arbeidsstyrken  373  356  459  485  488
           
Kvinner i alt 1 540 1 587 1 781 1 809 1 836
           
I arbeidsstyrken  961 1 092 1 224 1 243 1 259
Sysselsatte  915 1 057 1 187 1 204 1 224
Deltid  436  452  485  492  491
Heltid  469  601  699  709  727
Arbeidsledige (AKU) 46 35 37 38 35
Utenfor arbeidsstyrken  579  495  557  566  578
1  Brudd i tidsserien pga. omlegging i statistikkgrunnlaget i 1996.
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller