Lukk vinduet  


196 Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. 2007-2009. 2009-priser. Kr og prosent
Vare- og tjenestegruppe (COICOP) Kr Prosent
Forbruksutgift i alt  395 093  100,0
     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 46 530 11,8
Matvarer 42 054 10,6
Brød og kornprodukter 6 845 1,7
Kjøtt 9 202 2,3
Fisk 2 950 0,7
Melk, ost og egg 7 146 1,8
Oljer og fett  965 0,2
Frukt 3 697 0,9
Grønnsaker, inkl. poteter 4 504 1,1
Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 4 261 1,1
Andre matvarer 2 485 0,6
Alkoholfrie drikkevarer 4 476 1,1
Kaffe, te og kakao 1 046 0,3
Mineralvann, leskedrikker og juice 3 431 0,9
     
Alkoholdrikker og tobakk 10 281 2,6
Alkoholholdige drikkevarer 6 673 1,7
Brennevin 1 196 0,3
Vin 2 921 0,7
Øl 2 555 0,6
Tobakk 3 608 0,9
     
Klær og skotøy 20 866 5,3
Klær 17 608 4,5
Fottøy 3 258 0,8
     
Bolig, lys og brensel  123 426 31,2
Betalt husleie 10 040 2,5
Beregnet husleie 63 237 16,0
Vedlikehold og reparasjon av bolig 26 951 6,8
Andre tjenester knyttet til bolig 5 150 1,3
Elektrisitet og brensel 18 048 4,6
     
Møbler og husholdningsartikler 23 300 5,9
Møbler, tepper og reparasjoner 8 471 2,1
Boligtekstiler 2 062 0,5
Husholdningsapparater, inkl. rep. 3 700 0,9
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy 2 039 0,5
Verktøy og utstyr for hus og hage 2 531 0,6
Rengjøring og ettersyn i bolig 4 498 1,1
     
Helsepleie 10 059 2,5
Legemidler, helseartikler, briller 4 924 1,2
Helsetjenester utenom institusjon 4 871 1,2
Sykehustjenester  264 0,1
     
Transport 64 533 16,3
Kjøp av egne transportmidler 32 793 8,3
Drift og vedlikehold av transportmidler 22 141 5,6
Transporttjenester 9 598 2,4
     
Post- og teletjenester 7 569 1,9
Posttjenester  365 0,1
Teleutstyr 1 013 0,3
Teletjenester 6 191 1,6
     
Kultur og fritid 49 343 12,5
Audiovisuelt utstyr 8 894 2,3
Andre varer, kultur og fritid 5 452 1,4
Annet utstyr, fritid og hage 9 310 2,4
Tjenester, kultur og fritid 11 204 2,8
Aviser, bøker og skrivemateriell 5 754 1,5
Feriereiser, pakketurer 8 730 2,2
     
Utdanning  860 0,2
Før- og barneskole 81 0,0
Ungdomsskole og videregående skole  212 0,1
Universitet og høgskole  423 0,1
Annen utdanning  144 0,0
     
Hotell- og restauranttjenester 13 614 3,4
Restauranttjenester 12 294 3,1
Hotelltjenester 1 320 0,3
     
Andre varer og tjenester 24 712 6,3
Personlig pleie 8 863 2,2
Andre personlige varer 2 562 0,6
Sosiale omsorgstjenester 3 989 1,0
Forsikring 8 299 2,1
Finansielle tjenester utenom forsikring  456 0,1
Andre tjenester  544 0,1
     
Personer per husholdning 2,19 .
Kilde: Forbruksundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fbu/ 

Standardtegn i tabeller