Lukk vinduet  


194 Formue og gjeld for hushald1, etter alder til hovudinntektstakaren. Gjennomsnitt. Kr
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alle hushald            
Skattepliktig realkapital  388 000  414 300  456 400  489 000  638 300  679 600
Skattepliktig brutto finanskapital  579 000  658 200  676 100  722 600  763 600  776 600
Skattepliktig bruttoformue  968 000 1 072 500 1 132 700 1 211 700 1 401 900 1 456 200
Gjeld  772 000  845 500  897 900  939 200  991 600 1 048 200
Skattepliktig nettoformue  196 000  227 000  234 700  272 500  410 300  408 000
             
Under 25 år            
Skattepliktig realkapital 97 000 99 600  109 300  113 300  144 300  153 200
Skattepliktig brutto finanskapital  116 000  119 700  183 300  153 500  178 700  179 700
Skattepliktig bruttoformue  213 000  219 200  292 700  266 700  323 000  332 900
Gjeld  400 000  433 900  444 600  434 300  444 900  465 700
Skattepliktig nettoformue -187 000 -214 700 -152 000 -167 600 -121 900 -132 900
             
25-34 år            
Skattepliktig realkapital  243 000  251 900  272 600  287 000  393 400  415 500
Skattepliktig brutto finanskapital  253 000  279 000  295 200  303 800  321 800  320 700
Skattepliktig bruttoformue  496 000  530 900  567 900  590 800  715 100  736 100
Gjeld 1 020 000 1 106 300 1 153 700 1 181 600 1 220 200 1 269 500
Skattepliktig nettoformue -524 000 -575 300 -585 900 -590 800 -505 000 -533 300
             
35-44 år            
Skattepliktig realkapital  412 000  437 100  472 900  501 600  667 600  709 300
Skattepliktig brutto finanskapital  465 000  560 900  558 800  594 900  597 500  587 700
Skattepliktig bruttoformue  877 000  997 900 1 031 800 1 096 500 1 265 100 1 297 000
Gjeld 1 136 000 1 247 900 1 347 100 1 406 600 1 494 200 1 584 900
Skattepliktig nettoformue -259 000 -250 000 -315 400 -310 100 -229 100 -287 800
             
45-54 år            
Skattepliktig realkapital  516 000  546 800  589 200  624 300  806 100  849 400
Skattepliktig brutto finanskapital  733 000  827 200  846 600  904 500  948 000  961 800
Skattepliktig bruttoformue 1 249 000 1 374 000 1 436 100 1 528 900 1 754 100 1 811 200
Gjeld  982 000 1 076 200 1 137 800 1 204 000 1 277 200 1 351 600
Skattepliktig nettoformue  266 000  297 800  298 100  324 900  476 900  459 600
             
55-66 år            
Skattepliktig realkapital  531 000  568 600  637 900  675 700  852 200  906 000
Skattepliktig brutto finanskapital  851 000  966 800  989 600 1 055 000 1 111 100 1 124 800
Skattepliktig bruttoformue 1 382 000 1 535 300 1 627 600 1 730 800 1 963 400 2 030 800
Gjeld  644 000  706 800  747 300  795 100  850 800  912 800
Skattepliktig nettoformue  738 000  828 500  880 100  935 600 1 112 600 1 118 000
             
67-79 år            
Skattepliktig realkapital  366 000  402 500  455 800  507 000  654 900  712 500
Skattepliktig brutto finanskapital  751 000  832 300  862 900  938 800 1 023 000 1 067 700
Skattepliktig bruttoformue 1 117 000 1 234 800 1 318 800 1 445 800 1 677 900 1 780 200
Gjeld  228 000  255 900  275 100  301 900  336 400  374 800
Skattepliktig nettoformue  889 000  978 900 1 043 600 1 143 900 1 341 600 1 405 400
             
80 år og over            
Skattepliktig realkapital  216 000  241 400  278 500  313 900  420 100  459 300
Skattepliktig brutto finanskapital  634 000  711 000  712 700  767 600  818 600  861 400
Skattepliktig bruttoformue  851 000  952 400  991 300 1 081 500 1 238 700 1 320 700
Gjeld 89 000 97 800  109 400  114 900  121 300  132 600
Skattepliktig nettoformue  762 000  854 700  881 800  966 600 1 117 400 1 188 100
             
Talet på observasjonar 2 051 473 2 093 483 2 127 365 2 152 031 2 172 063 2 206 168
1  Studenthushald er utelatne.
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/ifhus/ 

Standardtegn i tabeller