Lukk vinduet  


179 Høyeste utdanningsnivå for personer 16 år og over. Prosent1
  I alt Menn Kvinner
  I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
1970  100 53,2 39,4 5,7 1,7  100 49,5 41,6 5,8 3,1  100 56,8 37,3 5,6 0,4
1980  100 48,9 39,9 8,8 2,4  100 45,2 41,6 8,9 4,2  100 52,4 38,3 8,7 0,7
1990  100 41,6 42,9 12,2 3,2  100 38,3 44,8 11,7 5,2  100 44,8 41,2 12,7 1,3
2000  100 34,0 44,3 17,0 4,7  100 31,6 46,5 15,2 6,6  100 36,3 42,1 18,8 2,8
2005  100 31,6 43,7 19,2 5,6  100 30,2 46,1 16,3 7,4  100 32,9 41,4 22,0 3,8
2006  100 31,3 43,4 19,6 5,8  100 30,1 45,8 16,6 7,5  100 32,4 41,0 22,5 4,1
2007  100 30,9 43,1 19,9 6,0  100 30,0 45,6 16,8 7,6  100 31,8 40,8 23,0 4,4
2008  100 29,9 43,3 20,3 6,4  100 29,6 45,4 17,0 7,9  100 30,3 41,2 23,6 4,9
2009  100 29,8 42,9 20,8 6,5  100 29,3 45,4 17,2 8,1  100 30,4 40,4 24,2 5,0
2010  100 29,4 42,7 21,1 6,7  100 29,0 45,4 17,4 8,2  100 29,9 40,1 24,7 5,3
2011  100 28,6 42,3 21,7 7,4  100 28,3 45,2 17,8 8,7  100 29,0 39,5 25,4 6,1
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået "Påbygging til videregående utdanning" som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år.
4  Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger.
Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/utniv 

Standardtegn i tabeller