Lukk vinduet  


145 Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). 2012. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  I alt Lovbruddsgruppe
  Økonomisk kriminalitet Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Seksualkriminalitet Narkotikakriminalitet Skadeverk Miljøkriminalitet Arbeidsmiljøkriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet
    Absolutte tall
I alt  393 674 8 047  179 948 27 151 4 719 45 921 18 165 2 333  773 60 535 46 082
                       
Hele landet  380 327 7 862  167 545 26 967 4 624 45 860 18 132 2 330  770 60 335 45 902
Utland 13 347  185 12 403  184 95 61 33 3 3  200  180
Uoppgitt - - - - - - - - - - -
                       
    Per 1 000 innbyggere
I alt 79,0 1,6 36,1 5,4 0,9 9,2 3,6 0,5 0,2 12,1 9,2
                       
Hele landet 76,3 1,6 33,6 5,4 0,9 9,2 3,6 0,5 0,2 12,1 9,2
Østfold 82,9 1,5 34,5 6,0 0,9 12,2 3,5 0,3 0,1 12,7 11,3
Akershus 66,4 1,5 27,2 3,9 0,7 9,7 2,5 0,1 0,1 13,5 7,2
Oslo  149,6 2,8 90,1 8,5 1,0 12,9 7,2 0,1 0,1 9,0 17,9
Hedmark 68,9 2,5 24,4 4,2 1,0 7,1 2,9 0,2 0,2 17,7 8,8
Oppland 47,6 1,0 16,1 3,7 0,7 5,2 2,5 0,3 0,1 13,3 4,8
Buskerud 62,4 1,4 26,0 4,2 0,7 8,3 3,3 0,3 0,1 11,2 6,9
Vestfold 73,8 1,5 28,3 6,0 0,8 11,0 3,0 0,2 0,1 14,6 8,4
Telemark 79,4 1,1 31,9 6,5 0,8 9,6 4,4 0,4 0,2 15,5 9,1
Aust-Agder 73,8 1,5 27,9 5,6 0,7 10,0 2,6 1,3 0,1 13,4 10,6
Vest-Agder 77,5 2,1 32,7 6,1 0,7 8,9 4,0 0,7 0,1 13,1 9,1
Rogaland 71,2 1,0 29,8 5,1 0,9 10,3 3,5 0,3 0,2 11,0 9,2
Hordaland 67,8 1,5 30,9 4,8 1,0 8,3 3,1 0,5 0,2 9,9 7,7
Sogn og Fjordane 41,4 0,8 9,9 3,3 0,4 5,9 2,0 0,8 0,3 12,9 5,0
Møre og Romsdal 44,4 1,1 14,2 3,8 1,2 5,2 2,4 0,5 0,3 9,9 5,8
Sør-Trøndelag 67,9 1,1 30,6 5,0 1,5 7,4 4,2 0,3 0,1 11,6 6,1
Nord-Trøndelag 48,5 0,9 15,7 4,0 1,0 4,9 2,6 0,7 0,2 12,6 5,9
Nordland 60,9 1,3 16,2 6,2 1,0 9,9 3,3 1,0 0,2 12,9 9,0
Troms Romsa 58,4 2,0 16,9 5,9 1,2 7,3 2,0 1,9 0,1 11,9 9,0
Finnmark Finnmárku 76,4 2,0 15,7 9,3 1,3 10,4 4,8 2,6 0,1 17,1 13,1
Svalbard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kilde: Lovbrudd, anmeldte, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudda/ 

Standardtegn i tabeller